lördag 7 mars 2009

Bubbelblåsande

Det är intressant att se hur en stor del av världens regeringar sysslar med bubbelblåsande. Vi har en ekonomi som har byggts upp av lånefinansierad konsumtion, och nu när den kraschar så försöker man rädda den på samma sätt som skapat bubblan. Att skapa fiktiv efterfrågan genom att staterna skall stimulera ekonomierna skapar bara nya bubblor. När staterna sedan slutar stimulera branscherna kommer ju efterfrågan att sjunka vilket kommer resultera i att inprisad tillväxt kommer sänka aktiekurser. Det kommer ju alltid finnas mycket folk som tar lån för att köpa dessa aktier och när kurserna rasar klarar de inte av skulderna. Nej, allt regeringarna gör är att blåsa upp nya bubblor. 
Den stimulans som de facto är bra för ekonomin är de som behövs rent fysiskt, t ex upprustning av infrastruktur, skolor och andra statligt skötta uppgifter. Då är det inte en falsk efterfrågan som skapas. Det man kan tycka är märkligt är att det skall dröja så länge mellan upprustningarna för att en ekonomisk kris verkar krävas. 
Det blir intressant att se hur läget ser ut kring 2011 när USA har pumpat in någon triljon i näringslivet och statsskulden är ofantligt hög. Frågan är hur länge andra länder kommer våga låna ut pengar till USA. Den dag andra länder blir lite för oroliga kommer man inte vilja äga dollar. 

Den investering jag skulle vilja satsa på i nuläget, men som jag inte har möjlighet till är strandtomter. Förslagsvis i Kroatien eller Bulgarien. Det är ju inte så att antalet strandtomter i världen ökar (med undantag för lite konstgjorda öar i Mellanöstern) och efterfrågan lär på längre sikt öka. Samtidigt som man kan utnyttja sin investering på ett härligt sätt och bli solbränd på köpet. 

En annan indikator som inte är så glädjande är antalet studenter på ekonom- och juristprogrammet som fortsätter att läsa, trots att de kan ta ut en examen, på grund av att de inte får jobb. Så många talanger som idag blir kvar i skolbänken på grund av anställningsstopp över allt. Det är många personer som jämfört med tidigare år kommer ha mycket lägre konsumtionskraft. Det är bara att skatta sig lycklig över att ha ett riktigt bra jobb och hoppas att man kan göra en bra start på karriären trots det ekonomiska klimatet i världen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar