söndag 15 februari 2009

Olja, denna olja

Ny rapport om fall i efterfrågan på olja. Det behövs knappast någon raketforskare för att inse att om all världens industri minskar sin produktion så kommer det behövas mindre olja. Frågan är om dagens pris kommer att hålla i sig över en lite längre period. Som innehavare av oljeaktier (Pearl Exploration) hoppas jag såklart på att priset går upp vilket brukar dra med sig oljeaktierna. Dock kan man ju fundera över hur man är funtad när man går och hoppas på högre oljepriser, samtidigt som man svär över hur dyrt det är att tanka bilen. 

Vad som kan vara något förvirrande i oljeprisrapporter är enheterna. Det som diskuteras är fat per dag. När man då återger att nu minskas oljeproduktionen med 580 000 fat per dag funderar man över hur många dagar det är kvar tills vi är nere på nollproduktion. Men just det ja, det var en absolut minskning om 580 000 fat och inte 580 000 fat minskning per dag löpande. Gäller att ha huvudet på skaft. 

Det känns som det finns anledning att tro att när ekonomin vänder och det är dags för industrin att börja producera igen kommer det råda oljebrist som gör att priserna stiger kraftigt. Förvisso kommer priserna säkert ner lite lägre igen, men oljeproduktionen kommer ligga efter produktionsökningen och en kort topp får vi nog. Inte i paritet med 150 $/fat, men ändå en topp som kan trycka upp oljeaktierna. Men hur länge dröjer det? Med dagens ekonomiska läge kanske jag skulle gissa på nästa årsskifte. Men; den som väntar på något gott...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar